SERTLEŞME SORUNU
PENİL PROTEZ
PENİS UZATMA,BÜYÜTME
ERKEN BOŞALMA
İNFERTİLİTE (KISIRLIK)
PENİSTE EĞRİLİK (PEYRONİ)
VARİKOSEL
PROSTAT
BÖBREK
1
İNFERTİLİTE (KISIRLIK)
ERKEK İNFERTİLİTESİ (KISIRLIK)
Evli çiftlerin 1 yıl korunmasız ve düzenli birlikteliklerine rağmen gebelik elde edememelerine infertilite (kısırlık) denir. Hiç gebelik oluşmamışsa bu çift birinci derece infertil (kısır) olarak tanımlanır. Evli çiftlerin % 15’inde üreme problemi olmaktadır. İnfertilite nedeniyle gelen çiftlerin 1/3’ünde erkek faktörü, 1/3’ünde kadın faktörü ve kalan 1/3’te de hem erkek hemde kadın faktörü kısırlıktan sorumlu bulunur. Dolayısiyle ortalama % 50 vakada erkek faktörü mevcuttur...
Spermatogenezin Hormonal Yolla Düzenlenmesi
Beyinden salınan FSH,LH ve testislerden salınan T (tesatesteron) sperm  üretimini düzenler.
Testis (Yumurta)

İnsan testisi çifte görevli bir organdır. Testis içindeki Seminifer tübüllerde, spermatogenez (sperm yapımı) oluşur ve intersitisyel dokudaki Leydig hücreleri de testesteron(erkeklik hormonu) salgılar. Bu testiküler görevler yakın ilişki içindedir. Testosteron (T) sentezi yalnızca sperm üretimi için değil aynı zamanda ikincil sex karakterlerinin (sakal-bıyık, tüylenme ,kaslanmaş ses kalınlaşması) gelişmesi ve normal cinsel aktivite için de gereklidir.
Testis hacminin %85-90 ını germ (sperm üretim hücreleri) hücreleriyle bunları destekleyen sertoli hücreleri oluşturur. Sertoli hücrelerinin birbirlerine sıkı bağları vardır (kan-testis bariyeri). Savunma sistemin spermatozoalara karşı reaksiyon oluşturmamaları için bu bariyer önemlidir.
Germinal yada spermatojenik hücrelerinin ürettiği spermler 13 değişik aşama gösterir. Sperm hücresinin testiste yapılıp dışarı olgunlaşıp atılmasına kadar geçen süre ortalama 90 gün sürer.
Spermin Olgunlaşması ve Depolanması
Spermler testiste iken henüz ovumu dölleyebilecek olgunluğa gelmemiştir. Epididim denen testis kuşağından geçerken hareket, dölleyebilme yeteneği kazanır ve sperm taşıyan tüpler içinde ilerlerler. Daha sonra seminal kese ve prostat bezi sıvısı spermlere eklenir.
Erkekte Kısırlığa Yol Açan Sebepler (Başlıklar Halinde)

1. Pre Testiküler bozukluklar (beyine ait hastalıklar):
Beyinde hipotalamus ve hipofiz bölgesine ait bozukluklardır
2.Testiküler olanlar (testise ait nedenler):
Kromozomal(genetik) arızalar 
Gonadotoxinler(testis zehirleri) 
- Radyasyon
- İlaçlar
Sistemik hastalıklar
- Renal yetmezlik
-Karaciğer yetersizliği
-Orak hücreli anemi
-Defektif androjen aktivitesi
Testis hasarı
- Orşit
- Torsiyon
- Travma(darbe)
-Kriptoorşidizm (inmemiş testis)
-Varikosel
Post Testiküler Olanlar (testisten sonraki spermatozoa ileti kanallarına ait olanlar):

Obstrüksiyonlar (tıkanmalar):

Konjenital (Doğumsal Olanlar)
- Vaz deferens yokluğu
- Young sendromu
- İdiopatik epididimal obstrüksiyon
- Ejekülatuar duktus obstrüksiyonu
Akkiz (Sonradan Olanlar)
- Vazektomi
- Kasık cerrahileri
- İltihablar
Fonksiyonel blokaj
- Sempatik sinirlerdeki harabiyet
- İlaçlar
Sperm fonksiyon ve motilite bozuklukları
Koitus problemleri (Cinsel İlişkiye Ait Olanlar)
- İmpotans(Sertleşme bozukluğu)
- Hipospadias
- Zamanlama ve sıklık
Ejekülasyonu(Boşalmayı) Bozan İlaçlar
Antihipertansifler
Alfa adrenerjik blokerler
Tiazidler
Antipsikotikler (Tioridozin Hcl – Haloperidol – Chlordiazepoxide)
Antidepresanlar (İmipramin – Amitriptilin)
İnfertilite Nedenini Araştırmakta Kullanılan Yöntemler
Semen Analizi
Semen analizi hormonal, spermatogenetik ve tüp sisteminin durumu hakkında oldukça bilgilendirici bir incelemedir. 2 kez 15-20 gün ara ile yapılan analizle olgu yüksek doğrulukta değerlendirmektedir. Semen 3-4 günlük cinsel boşalma yasağından sonra verilmelidir.
Sperm hareketliliği en temel kalite göstergesidir. 20 milyon/cc normalin alt sınırı sayılır. Sperm hızı değerlendirilirken total sayıya göre hareketli oranına ve ileri hızlı hareketlilerin oranına bakılır. İleri doğrusal hızlı hareket 0 ile 4 arasında derecelendirilmiştir. En az %50 sinin iyi kalitede hareketli olması gerekir. Baş başa veya kuyruk kuyruğa aglütinasyonlar görülmesi iltihap ya da immün olayları akla getirmelidir. Sperm yapısal şekline boyanarak bakılır ve %30 oranında normal görünüm alt sınırdır. İmmatür, amorf ve baş şekil bozuklukları varikoseli düşündürür. Azoospermi, düşük hacim varsa fruktoz bakılmalı, tüp tıkanıklığı açısından incelenmelidir.
Semen Analizinde Normal Değerler
Volüm: 1.5 – 5.5 Ml
Sperm Konsantrasyonu: >20 Milyon/Ml
Motilite: >50%
İleri Hareket: 2 ve Üzeri
Morfoloji: > % 50 Who
Kruger: >% 4
Lökosit < 1milyon/Ml - Fruktozun normal olması,
- Aglutinasyonun olmaması lökositlerin olmaması,
- Aşırı visköz olmaması gerekir.
Spermiogramdaki bozuklukların açıklaması
• oligospermi: ml.deki sperm sayısının 20 milyonun altında olması
• astenospermi: hareketinin % 50 nin altında olması
• teratospermi: sperm şekil bozukluğunun % 50 nin altında olması
• nekrospermi: spermlerin ölü olması
• azoospermi: menide hiç sperm olmaması
• aspermi: hiç meni gelmemesi
Ultrasonografi (Abdominal veya Transrektal)
Seminal veziküllerin , prostatın anatomisi değerlendirilir. Tespit edilebilecek bazı patolojiler infertilite için tanı koydurucu olabilir.
Skotal Doppler Ultrasonografi
Varikosel, hidrosel, inmemiş testis, atrofik testis, epididimitis, epididim kistleri ve kitleleri, testis kitleleri, spermatosel, vaz yokluğu, gibi hastalıklar scrotal ultrason ile kolaylıkla tanınabilirler. Ayrıca muayene ile saptanamayacak kadar düşük gradeli varikosellerin tanısında skrotal doppler ultrasonografi kullanılır.
Hormonal Değerlendirme
İnfertil olguların çoğu hormonal bakımdan normaldir. Rutin değerlendirmede sperm sayısı çok düşük değilse ve klinik olarak endokrinopati düşünülmedikçe hormonal incelemeye gerek kalmaz. Ancak hormonal bir bozukluk düşünülüyorsa kontrole FSH ve testosteron düzeyi ölçülerek başlanabilir.Düşük testosteron hipogonadizmin göstergesidir. Yüksek FSH düzeyi germinal epitel harabiyetini gösterir ve azoospermi ya da ağır oligospermi vardır. FSH normal iken azoospermi veya ağır oligospermi varsa testis biopsisi gerekebilir. Yüksek FSH ve atrofik testis irreversibl infertiliteyi gösterir biopsi gereksizdir.
İmmünolojik İnceleme
Kesin bir infertilite nedeni sayılmasa da antisperm antikor varlığı fertilite şansını azaltıcıdır. Post koital teslerde anormallik olan çiftlerde antisperm antikor (ASA) bakılmalıdır ( ASA servikal mukustan geçişi olumsuz etkiler).
Bakteriyolojik İnceleme
Klinik ve laboratuar bulguları prostatit lehine ise kültür gereklidir. Semptomatik olmayan infeksiyonların olumsuz etkisi tartışmalıdır.
Genetik Değerlendirme
Azoospermik veya şiddetli oligozoospermik erkeklerin %10-15'inde Y kromozom mikrodelesyonuna rastlanılır. Bu nedenle, azoospermik (obstrüktif olmadığı kanıtlanırsa) veya şiddetli oligozoospermik erkekler, kromozom anomalisine sahip olabilirler veya Y-kromozomu mikrodelesyonu taşıyabilirler.
Yukarıdaki incelemeler yapılan hastalara , sebep saptanıp sebebe yönelik cerrahi veya tıbbi tedavi yapılır. Eşlerle birlikte değerlendirme yapılıp hastanın tedavi edilemediği durumlarda spermin iyileştirilmesi ve yardımci üreme yöntemlerinden biri (aşılama, tüp bebek gibi) denenenebilir.
İletişim

Hakkımızda

Yasal Uyarı     TazeSoft.Com © 2011