SERTLEŞME SORUNU
PENİL PROTEZ
PENİS UZATMA,BÜYÜTME
ERKEN BOŞALMA
İNFERTİLİTE (KISIRLIK)
PENİSTE EĞRİLİK (PEYRONİ)
VARİKOSEL
PROSTAT
BÖBREK
1
PENİSTE EĞRİLİK (PEYRONİ)
Penis Eğrilikleri
Penis eğrilikleri ikiye ayrılır: Doğuştan ve sonradan kazanılmış olanlar.
Doğuştan olan penis eğrilikleri genellikle erkeğin cinsel aktif sürece girdiği ve penis boyutlarının geliştiği ergenlik çağında belirginleşir. Penis'in yapısını oluşturan iç dokularında kısmi doku yapışıklıkları nedeniyle yapışıklığın bulunduğu yöne doğru eğrilik görülür. Eğriliğin derecesine göre penisin şekli cinsel ilişkiyi zorlaştıracak veya ilişkiye engel olacak düzeyde olabilir. Doğumsal penis eğriliklerinin tedavisi mümkündür ve ameliyattır.
Sonradan kazanılmış penis eğriliklerinin en yaygın olanı Peyronie hastalığıdır. Penisteki sertleşmeyi sağlayan yapıları çevreleyen dokuda, kolajen denilen bir maddenin birikimi ile bu dokuda plak tarzında sert alanlar oluşmasıyla karakterize bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra görülür. Genetik etkenler, zorlamalı cinsel ilişki sonrası küçük damarlarda meydana gelen kanama odaklarının iyileşme sürecinde yetersizlikler, E vitamini yetersizliği, şeker hastalığı gibi nedenleri vardır .İlk dönemde sertleşme sırasında ağrılar ve peniste eğrilik meydana gelir. Bu dönemde uygulanan ilaç tedavileri genelde  başarılı olur. 12-18 ayı kapsayan birinci dönem tamamlandıktan sonra Peyronie hastalığının kronik dönemi başlar. Bu dönemde eğrilik iyice artar. Bu dönemde sertleşme sırasındaki ağrılar azalır veya kaybolur. Sertleşme sorunu yoksa, eğriliği düzeltmek için cerrahi teknikler uygulanır. Penisin boyutlarına göre cerrahi tekniğin seçilmesi uygun olacaktır. Peyronie'nin ileri dönemlerinde ciddi anlamda sertleşme sorunu da ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda uygulanacak tedavi, penil estetik ile birlikte penis protez operasyonudur.
    Hafif penis eğriliklerinde yeni geliştirilen traksiyon (gergi) tekniği ile operasyona gerek kalmadan eğrilik düzeltilmektedir.
İletişim

Hakkımızda

Yasal Uyarı     TazeSoft.Com © 2011