SERTLEŞME SORUNU
PENİL PROTEZ
PENİS UZATMA,BÜYÜTME
ERKEN BOŞALMA
İNFERTİLİTE (KISIRLIK)
PENİSTE EĞRİLİK (PEYRONİ)
VARİKOSEL
PROSTAT
BÖBREK
1
PROSTAT
PROSTAT
Prostat bezi, erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunmaktadır ve idrarın idrar kesesinden dışarı atıldığı üretra denilen kanalı çevreler. Erişkin bir erkekte prostat bezinin ağırlığı 25-30 gram civarındadır. Prostatın başlıca görevi, meninin sıvı olan kısmını imal edip cinsel boşalma sırasında bu sıvının dışarı atılmasına yardımcı olmaktır.
Prostat bezi bozuklukları üç ana gruba ayrılır:
1-      Prostat iltihabları (Prostatit)
2-      İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)
3-      Prostat Kanseri
 
Prostat İltihabları (Prostatit)
Genellikle 20-40 yaş aralığında görülür. Prostat bezi süngerimsi yapıda gözeli bir bezdir ve etrafında kalın ilaçları geçirmeyen kapsülü vardır. Salgıları meni’ nin % 60 ını oluşturmakta olup, sperm hücrelerini beslemek için fruktoz ve diğer besin maddelerinden zengindir.Bu besinlerden zengin salgılar ve gözenekli yapı mikropların çoğalması için uygun ortamı oluşturur.
Genellikle tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarından veya cinsel yolla bulaşan tedaviye dirençli enfeksiyonlardan sonra meydana gelir.
İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma,az az idrar yapma ,geceleri 5-6 kez idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, karın alt kısmında ve testislerin altında ağrı, idrar kanalından akıntı, ara ara ateş başlıca belirtileridir. Bu belirtiler soğuk havalarda, alkol alımıyla ve çok acılı yemekler ile artar; sıcak havalarda azalır.
Uzun süreli ilaç tedavileri ve diyet ile tamamen düzelebilir ama prostat dokusunun özelliklerinden dolayı tekrar etme özelliği vardır
 
İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)
Prostat bezi 50’li yaşlardan itibaren giderek büyümeye başlar. Özellikle prostatın iç kısmı büyüyebilir ve normalde bir kestane büyüklüğünde olan prostat bezi bir elma hatta portakal büyüklüğüne kadar erişebilir. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi veya medikal adıyla BPH (benign prostatic hyperplasia) denmektedir. Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin %50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90’ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü bildirilmektedir.
Prostat büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engellemeye başlar. Bu hastalığın seyrinde, tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili yakınmalar başlar. İdrar kuvettinin ve kalınlığının azalması, idrara başlamada ğüçlük, damla damla ve kesikli idrar yapma, idrarı boşaltamama hissi, idrar sonunda damlama, kanlı idrar, gece ve gündüz sık idrar yapma, idrar yaparken yanma, idrar kaçırma belirtileridir.
BPH’ nın idrar yollarında oluşturduğu olumsuz etkiler şunlardır:
• Ani idrar tıkanması: İdrar yolu tam olarak tıkanır ve hasta idrar yapamaz. Buna bağlı olarak karın alt bölgede şiddetli ağrı oluşur. İdrar yolundan bir sonda takılarak idrar kesesinde biriken idrar boşaltılmalıdır.
İdrar yolu iltihabı: İdrar yolunun tıkanıklığına bağlı olarak idrar kesesinde iltihap oluşabilir. Bu durumda hastada idrarda şiddetli yanma ve yüksek ateş oluşabilir.
İdrar kesesi bozuklukları: Prostatın idrar yolunu tıkamasına bağlı olarak tam boşalamayan idrar kesesi giderek genişler, zayıflar ve zamanla kasılma yeteneğini kaybedebilir. İdrar kesesinin kasılma gücünü kaybetmesi içeride sürekli artık idrar kalmasına neden olur. Bazen ameliyat yapılsa bile bu bozukluk düzelmeyebilir.
İdrar kesesi taşları: İdrar kesesinde tıkanıklık nedeniyle biriken idrarda oluşan iltihap veya minerallerin çökmesiyle mesane taşları oluşabilir.
• Böbrek bozuklukları:
İdrar kesesi iltihapları böbrekleri etkileyebilir. Diğer yandan idrar kesesinde tıkanıklığa bağlı basınç artışı ve içeride sürekli artık idrar kalması nedeniyle zamanla böbreklerde genişleme ve işlev bozuklukları oluşabilir. Ender de olsa bazı hastalarda böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.
Bu olumsuz etkiler oluştuğu zaman ameliyatt gerekmektedir.
BPH Tanısı
Prostat büyümesi tanısı kişinin hikayesi, rektal muayene ve tetkikler ile konur.Rektal muayene yapılmasındaki amaç iyi huylu büyüme ile kanserin ayrıştılmasıdır.Prostat kanserinde prostat dokusu sert tahta kıvamındadır. İdrar tahlili, batın ultrasound, İVP, Üre, Kreatinin, PSA, rezidiv(işemeden sonra içerde kalan) idrar miktarı ve sistoskopi yapılması gereken başlıca tetkiklerdir. PSA değeri iyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanserinin tespitinde kullanılan çok önemli testtir, 50 yaşından itibaren her erkeğin senede bir kez baktırması şarttır.
İyi Huylu Prostat Hastalığının Tedavisi:
A) Cerrahi olmayan tedaviler:
İzlem:
BPH olması tedavi edilmesi gerektiği anlamına gelmeyebilir. İdrar akımında zorluk ve buna bağlı belirti ve bulgular oluşmayan hastalarda ürolojik değerlendirmede böbrekler ve mesanenin zarar görmediği tespit edilebilirse hasta takibe alınabilir. En uzunu yıllık olmak üzere hekim tarafından hastaya önerilen sıklıklarla takip programlanır.
İlaçlarla tedavi:
BPH belirtileri kişinin günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini bozmaya başladığında tedaviye geçilir. Genellikle ilk seçenek ilaçlardır.
5-Alfa reduktaz inhibitörleri: Testosteronun aktif hali olan dihidrotestosteron’a (DHT) dönüşümünü engelleyerek etki ederler. Yan etkileri arasında libido kaybı, empotans (cinsel fonksiyon kaybı), memelerde büyüme ve hassasiyet, sperm sayısında azalma sayılabilir.
Alfa-blokörler: Mesane boynu ve prostatta yer alan düz kas yapılarını gevşeterek idrar kanalının genişlemesine neden olurlar. Günde 1 kez ağız yoluyla alınır. Yan etkiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, kan basıncında düşme görülebilir.
B) Cerrahi Tedaviler
Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)
Transüretral Prostat Rezeksiyonu, iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde hastaya genel veya spinal anestezi verildikten sonra idrar yolundan rezektoskop denilen özel bir alet ile girilerek prostat dokuları elektrik akımı kullanılarak kesilmektedir. Elektrik akımı "loop" denilen yarım daire şeklindeki bir bıçak aracılığıyla dokulara iletilir ve prostat dokusu şeritler halinde kesilirken bir yandan loop yardımıyla kanamalar durdurulur. İdrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Operasyon sonrası idrar yolundan bir sonda konularak 2 gün süreyle bırakılır.
Suprapubik Transvezikal Prostatektomi
Prostat dokusu 100 gr üzerinde ise açık prostat ameliyatı yapılmaktadır. Prostat dokusu mesane yoluyla çıkarılmaktadır. Sonda daha uzun süre bırakılmaktadır
 
PROSTAT KANSERİ
Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. PSA (prostat spesifik antijen) testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma başlamıştır.
Prostat erkek genital sisteminde yer alan, mesanenin çıkımını çevreleyen ve meninin akışkanlığında rol oynayan bir salgı bezidir. Salgılamayı yapan hücrelerden ve bunlara ait destek çevre dokusundan meydana gelmiştir. Prostat kanseri bu salgı yapan hücrelerin anormal gelişimi ile ortaya çıkmaktadır. Erken dönemde tanı konamadığı taktirde prostat kanseri lenf ve kan damarları yoluyla çevre dokulara yayılır. En sık yayılım yeri çevresindeki lenf düğümleri ve kemiklerdir. Ek olarak akciğer, karaciğer ve diğer organlara da yayılabilir.
Prostat kanserine neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik bir yatkınlıkla birlikte olumsuz çevre koşullarının, bu hastalığın meydana gelmesinde rol aldığı düşünülmektedir. Prostat kanseri oluşumuna katkısı olabileceği düşünülen bazı risk faktörleri ; yaş, aile prostat kanseri varlığı, yağlı beslenme,aşırı kalsiyum alımı, kadmiyum, sigaradır.
Belirtiler
Lokalize prostat kanseri hiçbir belirti vermeden gelişebilir. PSA dönemi öncesinde, prostat kanseri tanısı ancak parmakla rektal muayenede hissedilebilecek kadar büyük bir nodul oluştuğunda, veya iyi huylu prostat büyümesi nedeni ile opere edilen hastaların çıkan dokularının patolojik incelenmesi sonrasında konulabilmekteydi.
Prostat kanseri özellikle kemiğe metastaz yaptığı zaman ağrı yapabilmektedir. Yaygın kemik tutulumu olduğunda, kan üretimi bozulacağından, kansızlık ve buna bağlı halsizlik, güçsüzlük olabilir. Daha ileri vakalarda prostat etrafındaki lenf bezleri ileri derecede büyüyerek idrar kanallarında tıkanmalara yol açabilirler. Bu durumda böbreklerde hidronefroz adı verilen şişme ve fonksiyonlarda bozulma oluşabilir.
Prostat kanserinin lokal ileri evre adı verilen aşamasında prostat ileri derecede büyüyerek idrar kanalını tıkayıp idrar akımını engelleyebilir. Mesaneye baskı yaparak ağrı ve mesane irritasyonu oluşturabilir. Bu aşamada idrar akımını rahatlatmak için operasyona ihtiyaç duyulabilir.
 Tanı
Prostat kanseri sıklıkla normal checkup programları sırasında yapılan PSA kan testindeki yükselme ile saptanmaktadır. Nadiren erken dönemde semptomatik hale gelir. İdrar yapmada zorluk, akım hızında azalma, sık idrara gitme gibi şikayetler daha sıklıkla yaşa bağlı olarak prostat hacminde meydana gelen iyi huylu büyümeye aittir. Prostat kanserinin asıl büyüme yeri priferik zon (prostatın dış kapsülüne yakın kısımları) olduğu için ancak ileri evrelerinde bu tip bir tıkanıklığa ve idrar yaparken zorlanmaya neden olur. Rektal muayene sırasında ele gelen bir sertlik mutlaka biyopsi almayı gerektirir.
A. Parmakla rektal muayene:
Rektal muayene ürolojide fizik incelemenin en önemli kısımlarından biridir. Unutulmamalıdır ki prostat kanseri teşhis edilen hastaların %25’inde PSA düzeyi normal sınırlarda olmasına rağmen tanı sadece parmakla muayenede saptanan sertlik ve düzensizlik nedeni ile konulmaktadır.
B. Prostat Spesifik Antijen (PSA):
PSA erkeklerde prostat ve üretra çevresi bezlerden salınan bir proteindir. Görevi meninin boşalma öncesi sıvılaşmasına yardım etmektir. PSA kanda proteine bağlı ve serbest olmak üzere iki formda bulunur. Serbest PSA ölçümü son yıllarda kullanıma giren ve prostat kanseri tanısını kolaylaştırmayı amaçlayan bir yöntemdir. PSA için normal değer 0-4 arası kabul edilirken, son yıllarda bu aralıkta PSA’ya sahip pek çok kanser hastası saptanması nedeniyle güvenli sınır özellikle genç hastalarda daha aşağı düzeylere çekilmiştir.Yaşa bağlı PSA kullanımı ile gençlerde kanser yakalanma oranları artarken, yaşlılarda gereksiz biyopsi olasılığı düşürülmüştür. Tümör şüphesi uyandıran bazı başka PSA değerleri vardır. Bunlar:
• PSA hızı: PSA’nın yıllık artış hızı 0.75 ng/ml üzerinde ise biyopsi düşünülmelidir.
• PSA dansitesi: PSA değerinin prostat hacmine bölünmesi ile bulunur. PSAD = 0.15 ve üzeri durumlarda biyopsi düşünülmelidir.
C. Trans-Rektal Ultrason Rehberliğinde Biyopsi (TRUS):

Evreleme:
Evre I:
Prostatta yerleşen tümör muayenede ele gelmeyecek kadar küçüktür yada prostatın iç kısımlarında yerleşmiştir. Bu nedenle parmakla rektal muayenede tespit edilemez. Tanı PSA yüksekliği nedeniyle alınan biyopside yada idrar yolu tıkanıklığını açmaya yönelik yapılan TURP operasyonu sırasında konur.
Evre II: Tümör parmakla hissedilebilecek büyüklüktedir ancak halen prostat içerisinde sınırlıdır.
Evre III: Tümör prostat kapsülü dışına çıkmış yada meni keselerine geçmiştir.
Evre IV: Metastatik evre. Çevre dokulara yada kemik, akciğer, karaciğer gibi uzak organlara metastaz oluşmuştur.
Prostat kanserinin tedavisi
1. Prostata sınırlı (lokalize) hastalığın tedavisi

• İzlem
• Cerrahi tedaviler: Radikal prostatektomi
• External  Radyoterapi+ testesteron blokajı
 2. Metastatik hastalığın tedavisi
• Hormon tedavisi (testesteron blokajı)
• Kemoterapi
İletişim

Hakkımızda

Yasal Uyarı     TazeSoft.Com © 2011